video

Stree Chaunchi Swamira Mrityu (ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ) – Chidiaakhana – Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=xtTH2Tr8KdM] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ ମେଡିଏଟର | ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍‍ କମେଡି | ଚିଡ଼ିଆଖାନା | Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Jm4rAY7ba7Y] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

ଭୂତ ଖୋଜୁଛି ଭଡ଼ାଘର | ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍‍ କମେଡି | ଚିଡ଼ିଆଖାନା | Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-1BejPPLpPs] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

Meena Song | Counter to Sonu Song | Chidiaakhana – Funny Video – Odia...

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=oN7ras9GDMg] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ମଡର୍ଣ୍ଣ କଥା | ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍‍ କମେଡି | ଚିଡ଼ିଆଖାନା | Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PpvTd4hHTYM] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ | ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍‍ କମେଡି | ଚିଡ଼ିଆଖାନା | Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=W9P_mzd5j9k] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

ଗପ ସେତିକି ଥାଉ | ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍‍ କମେଡି | ଚିଡ଼ିଆଖାନା | Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=bRN8YSKGqoQ] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢିଲା | ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍‍ କମେଡି | ଚିଡ଼ିଆଖାନା | Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8j2cfCv07aY] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ୍‍ ହେଇଗଲା | ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍‍ କମେଡି | ଚିଡ଼ିଆଖାନା | Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=P4vdmblNDmY] ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି। କିଏ ଜିଭ ଦେଖାଏ, କିଏ ଦାନ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ଶିଙ୍ଘ ଦେଖାଇ ଭୁସିଦେବାକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ତା’ର ନାଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆମ ସମାଜ ବି...
video

ମଡର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗା | ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍‍ କମେଡି | ଚିଡ଼ିଆଖାନା | Funny Video

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ZFWC3cokbj8] ଆଧୁନିକ ଦଶହରା! ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା ଓ ମହିଷାସୁର - ନୂଆ ରୂପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଓ ପିହୁଙ୍କ ପେଟଫଟା କମେଡି, କେବଳ ଓଡିଶାଲାଇଭରେ। ଚିଡ଼ିଆଖାନା: କେତେ ଜାତିର ଜୀବ ଥା’ନ୍ତି ସେଠି।...